PKR SLOVAKIA a. s.


Prejdi na obsah

DUOZON 100 L

PRODUKTY

Na základe celosvetových praktických skúseností a poz- natkov, dobrou náhradou klasického chlóru by mohol byť ClO2 – oxid chloričitý, nazývaný tiež chlórdioxid. Na rozdiel od chlóru, chlórdioxid pracuje nie chloračne, ale oxidačne. Jeho použitím nedochádza k vzniku žiadnych zdraviu škodlivých látok a jeho dezinfekčné účinky sú podstatne lepšie.

Nemeckej firme CEALIN sa podarilo vyvinúť chlórdioxid v tekutej, stabilizovanej forme a v takejto je zapracovaný do výrobku, predávaného pod obchodným názvom
DUOZON 100 L. DUOZON 100 L je ľahko skladovateľný, manipulovateľný a hlavne je bezpečný. Jeho výroba je z týchto, a aj iných dôvodov chránená svetovými patentmi ako v Európe, tak v USA a iných vyspelých ekonomikách sveta.

DUOZON 100 L

HTML5 Audio Player

Používanie DUOZON 100 L na Slovensku bolo preroko- ané a je oficiálne uznané Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave, v zhode s „Direktívou biocidálnych produktov Európskej únie“ o používaní oxidu chloričitého. Certifikát na jeho používanie v SR vydalo CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY Slovenskej republiky, Certifikát na jeho používanie v SR, osobitne pre pitnú vodu, vydal Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

DUOZON 100 L ponúka
mimoriadne účinnú dezinfekciu, pôsobí celoplošne a dlhodobo, v priebehu niekoľko sekúnd až minút likviduje a deaktivuje mikroorganiz- my, vírusy, baktérie, vrátane Legionella pneumophila. DUOZON 100 L je možné použiť na dezinfekciu akejkoľvek vody – pitnej, bazénovej, teplej úžitkovej, priemyselnej, cirkulačnej, odpadovej, vody rybničného hospodárstva, alebo v chladiacich systémoch. Aplikáciou DUOZON 100 L zostáva voda mikrobiologicky nezávadná, bez zápachu, nespôsobuje ohrozenie zdravia a života človeka ani životného prostredia. DUOZON 100 L eliminuje vznik rias, rozmnožovanie améb, taktiež tvorbu vodného kameňa a biofilmov na technologických zariadeniach. Obsah 800 ml.

Duozon 100 L (fľaša)

800 ml

Duozon 100 L (bandaska)

Len profesionálny predaj

cena 39 EUR s DPH


Pre objednanie kontaktujte distribútora


Napísali o nás


Floowie.com - Chcete mať v bazéne a vírivej vani kryštálovo čistú vodu?
Pri prevádzke a dezinfekcii bazénovej vody je podstatný niekoľko hľadísk, ktoré navzájom spolu súvisia. Ide hlavne o hľadisko zdravotnej bezpečnosti kúpajúcich sa, a to ako z pohľadu mikrobiologickej bezpečnosti, tak chemickej nezávadnosti vody, ďalej o hľadisko technicko - technologické, a v neposlednom rade hľadisko ekonomické. ...čítať ďalej

Webnoviny.sk - Chcete mať v bazéne kryštálovo čistú vodu?
V poslednom desaťročí sa vo významnejšej miere odborníkmi odporúča dezinfekcia vody na báze oxidu chloričitého – ClO2, nazývaného tiež chlórdioxid. Zrejme preto, že ide zrejme celosvetovo o naj- progresívnejšiu metódu dezinfekcie vody vôbec. ...čítať ďalej

Webnoviny.sk - Bazény, vírivé vane ... starosť a či radosť?
Mnohí majú po návšteve vodného sveta, hotelového bazéna, ale aj súkromnej vírivej vane, rôzne zdravotné problémy, hlavne deti. Na typický zápach po chlóre vo verejných zariadeniach sme si nie len zvykli, ale ho považujem dokonca za znak dobrej starostlivosti. Je to pravda a musí to tak byť? ...čítať ďalej

Vitalita 05/2013 - Chcete mať v bazéne a vírivej vani kryštálovo čistú vodu?
Chlórdioxid je nebezpečný, výbušný plyn, avšak nemeckým odborníkom sa podarilo vyvinúť chlór dioxid v te- kutej forme. Predáva sa takmer v 70 krajinách sveta pod obchodným názvom DUOZON 100 L. Jeho výroba je patentovo chránená. ...čítať ďalej

Ako zdravo dezinfikovať vodu v bazéne, či vírivej vani?
Nemeckým odborníkom sa podarilo vyvinúť chlór dioxid v tekutej forme, pričom ClO2 je v svojej podstate plynného skupenstva. Predáva sa takmer v 70 krajinách sveta pod obchodným názvom DUOZON 100 L. ...čítať ďalej

NA ÚVOD | O SPOLOČNOSTI | PRODUKTY | E-SHOP | KONTAKT | GDPR | Mapa stránky


Sub-menu:

Hľadať

Späť na obsah | Späť na hlavné menu