PKR SLOVAKIA a. s.


Prejdi na obsah

GUAA, DEZISAN

PRODUKTY

Produkty skupiny GUAA sú vysoko efektívne, vodou riediteľné dezinfekčné prostriedky na báze PHMG (polyhexamethylen guanidin hydrochlorid). Sú určené najmä na plošnú dezinfekciu akýchkoľvek priestorov, či povrchov plôch, vo všetkých odvetviach či oblastiach ľudskej činnosti. Ich širokospektrálne možnosti využitia sú dané tým, že sú neškodné voči akýmkoľvek druhom materiálov, či zdraviu človeka. Je možné ich tiež použiť na de- zinfekciu bazénových, teplých úžitkových, rekreačných či techno- logických vôd. Pri aplikácii sú bezpečné, šetrné voči životnému prostrediu, neobsahujú toxické látky.

Skúmaním antimikróbnych vlastností guanidinových väzieb sa ukázalo, že kombinácie guanidinových väzieb spoločne so štvr- tinovými amónnymi väzbami
vykazujú výnimočný efekt. Obe tieto látky sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú a vytvárajú spoločne mimoriadne silný dezinfekčný účinok.

GUAA

Všetky produkty skupiny GUAA majú nasledujúce vlastnosti:

- vysoká antimikróbna aktivita - eliminuje široké spektrum mikroorganizmov (baktérie, vírusy, plesne),
- je šetrný k životnému prostrediu, zdraviu človeka, rastlín aj zvierat,
- nespôsobuje alergie,
- neobsahuje toxické komponenty, neobsahuje aldehydy, fenol a estery,
- nepoškodzuje žiadne materiály, je nekorozívny, ošetrené povrchy nemenia farbu ani nie sú inak narušené,
- má dlhodobý efekt,
- bez farby a zápachu,
- nehorľavý,
- pH neutrálny,
- záručná doba 2 roky.

Produkty skupiny GUAA majú tieto
oblasti využitia:

- Dezinfekcia a hygienizácia vody,

- Dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach,
- Domácnosti a upratovacie služby,
- Dezinfekcia v živočíšnej výrobe

- Ochrana verejného zdravia,
- Dezinfekcia v prostriedkoch hromadnej dopravy,
- Ostatné možnosti využitia.

NA ÚVOD | O SPOLOČNOSTI | PRODUKTY | E-SHOP | KONTAKT | GDPR | Mapa stránky

Hľadať

Späť na obsah | Späť na hlavné menu