PKR SLOVAKIA a. s.


Prejdi na obsah

JODIS KONCENTRÁT

PRODUKTY

JODIS KONCENTRÁT, je výživový doplnok, vďaka ktorému je mož- né zabezpečiť dostatok jódu v ľudskom organizme. Vďaka svojej prirodzenosti, vysokej biologickej aktivite a stabilite nevyvoláva nasýtenie organizmu jódom. Je mimoriadne stabilný k pôsobeniu tepla a svetla, preto je ľahko skladovateľný, jód v koncentráte sa zachováva aj pri tepelnom spracovaní.

JODIS KONCENTRÁT sa používa ako prísada do minerálnych vôd, nealkoholických a nízko alkoholických nápojov, chleba, pekárens- kých, mäsových, mliečnych a iných potravinárskych výrobkov, pri výrobe ktorých sa podľa technológie ich výroby používa voda. Tiež sa používa v poľnohospodárstve, v živočíšnej výrobe a na pre- dosevnú prípravu semien, v zdravotníctve na prípravu fyziotera- peutických roztokov a taktiež pri výrobe liečiv a v kúpeľoch.

Pôdy a rastliny krajín strednej a východnej Európy neobsahujú jód v dostatočnom množstve a celkovo sú zdroje jódu v tomto teritóriu všeobecne problémom. Prakticky väčším možným, aj to obmedzeným zdrojom jódu môžu byť morské ryby a riasy. JODIS KONCENTRÁT je preto mimoriadne vhodnou možnosťou takéto zdroje nahradiť, získať.

Kuzmynová a Jodis

Aj naši olympionici pijú
JODIS KONCENTRÁT

Jodis koncentrát

Prof. MUDr. Svetozár Dlholucký, CSc.


Stanovisko Prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. k problematike
nedostatku jódu (jodidúrii) na ľudský organizmus.

Stiahnite si PDF:
- Jodidúria (stanovisko)
- Neonatálny skríning
- Jódový deficit

JÓD PRISPIEVA K:
- správnej kognitívnej funkcii
- správnej látkovej premene
- správnemu fungovaniu štítnej žľazy a správnej tvorbe hormónov štítnej žľazy
- správnemu fungovaniu nervového systému
- udržaniu zdravej pokožky

24 JODIS


Spoločnosť DOXX MINERÁL, s. r. o. sa rozhodla obohatiť pramenitú vodu 24 o výživový doplnok obsahujúci biologicky aktívny jód - JODIS koncentrát, čím vznikol 24 JODIS. Nápoj 24 JODIS je pre vašu domácnosť či firmu dostupný v galónoch aj PET fľašiach. Jedna fľaša nápoja 24 JODIS dodá vášmu organizmu odporúčaný denný prísun jódu.

- Produktový list 24 JODIS (PDF)


NA ÚVOD | O SPOLOČNOSTI | PRODUKTY | E-SHOP | KONTAKT | GDPR | Mapa stránky

Hľadať

Späť na obsah | Späť na hlavné menu