PKR SLOVAKIA a. s.


Prejdi na obsah

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

PRODUKTY

Spoločnosť PKR SLOVAKIA a. s., držiteľ certifikátu ISO 9001:2008, vďaka špecifickým produktom a vďaka ucelenému balíku služieb, ktoré sú v portfóliu predmetu jej činnosti, dokáže vytvoriť opti- málne podmienky v rámci živočíšnej výroby tak, aby bola zabez- pečená komplexná starostlivosť o chovné zvieratá a aby bol za- bezpečený plnohodnotný, zdravý chov a celková kondícia zvierat.

Komplexný balík starostlivosti o zvieratá a prostredie, v ktorom žijú, zahŕňa:

  • celoplošnú dezinfekciu všetkých chovateľských priestorov, sú- visiacej techniky, strojných a iných technologických, veteriná- rnych, spracovateľských či potravinárskych zariadení, a to prostredníctvom zdraviu zvierat či ľudí neškodného biocídu, predávaného pod obchodným názvom GUAA a DEZISAN, fun- gujúceho na báze PHMG,


  • dezinfekciu vody, a to ako vody pitnej, potrebnej na napájanie zvierat či ľudskú potrebu, tak vody technologickej alebo teplej úžitkovej vody, a to prostredníctvom zdraviu zvierat či ľudí neškodného biocídu a algicídu nemeckej výroby, predávaného pod obchodným názvom DUOZON 100 L, chráneného svetový- mi patentmi a fungujúceho na báze ClO2 – oxid chloričitý,
jodis_dezisan
  • a napokon prostredníctvom zabezpečenia správnej a zdravej výživy zvierat, a to obohacovaním vody či krmiva biologicky aktívnym jódom, predávaným pod obchodným názvom JODIS ANIMAL.


Bližšie informácie o jednotlivých produktoch spoločnosti PKR SLOVAKIA a. s. nájdete na tejto web stránke
v sekcii Produkty.

NA ÚVOD | O SPOLOČNOSTI | PRODUKTY | E-SHOP | KONTAKT | GDPR | Mapa stránky


Sub-menu:

Hľadať

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu